fövqəltəbii

fövqəltəbii
sif. <ər.>
1. Mistik təsəvvürə görə: təbii yolla izah oluna bilməyən, təbiətin qanunlarına tabe olmayan; əcaib. Fövqəltəbii hadisə. Fövqəltəbii qüvvələrin varlığına inam.
2. məc. Adi əndazədən xaric; qeyri-adi, qəribə, əcaib. Fövqəltəbii səy.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • fövqəltəbii — ə. təbiət fövqündə, təbiət xaricində …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • fövqəltəbiilik — is. Fövqəltəbii şeyin halı; qeyri adilik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fantastika — <yun.> 1. Xəyalda yaranan fikirlər, təsəvvürlər, surətlər; xəyali təsəvvür, gerçəkliyin mübaliğəli və ya fövqəltəbii şəkildə təsviri. Elmi fantastika. Yazıçı fantastikası. // top. dan. Hadisələrin şişirdilmiş və ya fövqəltəbii şəkildə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mistika — <yun. mystika> 1. Fövqəltəbii, ilahi, gizli bir qüvvəyə inanış; insanın bilavasitə «fövqəltəbii qüvvələrlə» əlaqəyə girə bilməsinə inanan batil, elmə zidd etiqad. Orta əsr mistikası. 2. məc. Sirli, müəmmalı, anlaşılmaz, qətiyyən izahedilməz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mələk — ə. 1) Allahın ən yaxın xidmətçilərindən olan fövqəltəbii məxluq; 2) m. gözəl; 3) m. həlim, nəcib. Mələki müərrəb mələklərdən hər biri …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ateizm — <yun.> Allahın varlığını, fövqəltəbii qüvvələri və dinləri elmi biliklərə əsasən inkar etmə; allahsızlıq. Ateizmin izləri. Ateizmin nəzəri əsası materialist fəlsəfədir. Ateizm tərbiyəsinin bir əsas vəzifəsi də dinin elmə zidd olduğunu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fetiş — <fr.> 1. İbtidai insanların təsəvvürüncə guya fövqəltəbii sehrkar qüvvəyə malik olan və buna görə də sitayiş obyektinə çevrilən cansız şey; sənəm, büt. Fetişlər cürbəcür olur: daş, ağac parçası, təsvirlər. 2. məc. Kor koranə, sözsüz şərtsiz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mistik — sif. 1. Mistikaya, mistisizmə aid olan, mistikadan ibarət olan, mistika mahiyyəti daşıyan. Mistik etiqadlar. 2. məc. Sirli, müəmmalı, anlaşılmaz, fövqəltəbii …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • möcüzə — is. <ər. möcizə> 1. Dini xurafata və mifik təsəvvürlərə görə, xariqüladə, fövqəltəbii qüvvələrin təsiri ilə baş verən hadisə. <Bəy:> Avam kəndlinin içinə möcüzə xəbəri yayılsa, əkini buraxaraq qopub gələcək. . Ç.. <Məşədi Əhməd> …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ruh — is. <ər.> 1. İnsanın psixi aləmi, onun hiss və duyğuları, əhvali ruhiyyəsi. <Xəlilin> bir an sıxılan ürəyi haman açıldı, səbəbsiz bir nəşə ruhuna hakim oldu. Ç.. Torpağı bəzəsin bənövşə, nərgiz; Ruhuma doğmadır hər cığır, hər iz. H.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”